Linki


Linki krajowe

Louis Braille – Wikipedia

Braille – pismo punktowe dla niewidomych

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących – Trakt

Polski Związek Niewidomych

Obchody roku Ludwika Braille`a w Polsce

Internet dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących – Tęcza

chomikuj.pl – pliki różne

chomikuj.pl – pliki różne 2

Opieka psychologiczna nad dzieckiem niewidomym i jego rodziną

Rewalidacja małego dziecka niewidomego

Ćwiczenia percepcji dotykowej według programu Sally Mangold

Wskazania do metodyki nauczania pisma uczniów z zaburzeniami widzenia

Rewalidacja dziecka niewidomego w młodszym wieku szkolnym

Co to znaczy: widzieć, nie widzieć?

Funkcjonalna sprawność dotykowa

Jak przygotować niewidzące dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego?

Magazyn Integracja – Artykuły

Biblioteczka dla Osób Niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej w edukacji wczesnoszkolnej

Zabawy kształtujące pojęcie liczby i miary dla dzieci sześcioletnich

Przygotowanie do wprowadzenia pojęcia liczby

Zabawy dla niewidomych uczniów z problemem tzw. ciężkiej ręki

Zabawy rozwijające pojęcia przestrzenne i określenia kierunków u dzieci słabowidzących w wieku

Przygotowanie dziecka niewidomego do nauki szkolnej

Mamo, co to jest? – Tadeusz Majewski

Biografia Zofii Sękowskiej
Profesor Zofia Sękowska – wybitny nauczyciel, wychowawca polskich pedagogów specjalnych, znakomity naukowiec z zakresu pedagogiki specjalnej, specjalista w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, niekwestionowany autorytet w zakresie tyflopedagogiki. Fakty te wskazują na osobowość niezwykłą, nieprzeciętną, wyróżniającą się charakterem życiowych dokonań. (frag. ze strony http://www.zofiasekowska.pl/)

Uczeń niewidomy z dysleksją

Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba: Edukacja osób niepełnosprawnych w Internecie
22. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” 28-29 września 2012 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Pedagogiczny

AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI? Obywatelski i społeczny potencjał środowiska osób niepełnosprawnych (pdf)

Jak to jest nie widzieć?  Czyli – o co ludzie pytają

Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole masowej (pdf)
Aby pomóc uczniowi z dysfunkcją wzroku, musimy najpierw sami poznać, zrozumieć i uświadomić sobie jego problem. Warto wiedzieć, że dwóch uczniów z takim samym schorzeniem może funkcjonować w całkowicie inny sposób oraz napotykać na inne problemy i trudności. Zdaniem Tadeusza Mejeskiego, autorytetu w dziedzinie tyflopedagogiki wzrok dla dziecka w wieku szkolnym ma istotny wpływ na jego naukę, a także na kształtowanie się innych umiejętności praktycznych, począwszy od najprostszych (czynności dnia codziennego), a skończywszy na bardzo złożonych (czytanie i pisanie). (frag. ze strony http://www.ppp2legnica.edu.pl/publikacje-i-opracowania/4-dysfunkcja-wzroku.html)

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a”
Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” została powołana we wrześniu 2014 roku. Fundacja ma za zadanie działalność na rzecz emancypacji osób funkcjonalnie niewidomych.


Linki zagraniczne

National Federation of the Blind

Royal National Institute of Blind People (RNIB)

International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI)

L`Association Valentin Haüy

American Printing House for the Blind

Braille / Punktschrift / Blindenschrift

Vienna University of Technology

Braille Jewelry, Shirts and Clothing

Reklama