Produkty


EDUBRAILLE Znaki i skróty brajlowskie

Urządzenie elektroniczne EDUBRAILLE (czyt. „edubrajl”) jest przeznaczone zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają naukę podstaw pisma brajla, jak i dla osób, które chcą utrwalić lub poszerzyć posiadaną wiedzę o tym systemie zapisu słowa mówionego.

W urządzeniu elektronicznym EDUBRAILLE umieszczono informacje o podstawowych elementach pisma brajla. Komunikacja z urządzeniem odbywa się przy pomocy klawiatury brajlowskiej i głośnika. Po wprowadzeniu do urządzenia jednego lub kilku znaków brajlowskich informacja zwrotna jest prezentowana w formie mówionej.

edubraille_szkic_opis

Urządzenie EDUBRAILLE może być używane osobno lub razem z dodatkowymi akcesoriami.

Urządzenie EDUBRAILLE używane bez akcesoriów pełni funkcję elektronicznego podpowiadacza. Jeśli podczas czytania tekstu brajlowskiego osoba niewidoma lub widząca natknie się na zapomniane lub nieznane znaki, to po wprowadzeniu ich do urządzenia może szybko poznać przyporządkowane im znaczenia. Taka pomoc może bardzo usprawnić czytanie tekstu ze zrozumieniem.

Urządzenie EDUBRAILLE używane wraz z akcesoriami staje się ważnym narzędziem do nauki pisma brajla, ponieważ może w znaczącym stopniu ograniczyć uczestnictwo osoby widzącej w procesie uczenia się osoby niewidomej. Do podstawowych akcesoriów zalicza się arkusze papierowe lub foliowe, na których są umieszczone pojedyncze znaki lub układy znaków wypukłych. Przeważnie są to znaki alfabetu, znaki specjalne, skróty brajlowskie i inne. Osoba niewidoma poznaje te znaki za pomocą dotyku. Następnie, po wprowadzeniu tych znaków do EDUBRAILLE, poznaje ich znaczenie za pomocą słuchu. Do ćwiczenia zapisu znaków wypukłych na papierze brajlowskim osoba niewidoma używa mechanicznej maszyny brajlowskiej lub tabliczki brajlowskiej.

EDUBRAILLE Akcesoria do nauki podstaw brajla

Użyteczność akcesoriów w nauce podstaw brajla zależy od sposobu ich stosowania. Najlepsze efekty można osiągnąć wtedy, gdy akcesoria będą stosowane razem z urządzeniem „EDUBRAILLE Znaki i skróty brajlowskie”. Jednakże, nie wyklucza to możliwości zastosowania akcesoriów w innych procesach edukacyjnych.


Zestaw arkuszy „ZNAKI BRAJLOWSKIE – MINI”

Zestaw arkuszy „ZNAKI BRAJLOWSKIE – MINI” składa się z arkuszy o wymiarach 148mm x 105mm (A6) w ilości od 48szt. (standardowo) do 64 szt. Na każdym arkuszu umieszczono informacje dotyczące tylko jednego znaku. Wykorzystano przednie strony (recto) arkuszy.

W niektórych zastosowaniach ułożenie arkuszy powinno być zgodne z kolejnością ustaloną przez tyflopedagoga lub zgodne z kolejnością określoną przez producenta. Każdy sposób ułożenia arkuszy powinien posiadać specyficzny rodzaj numeracji. Najprostszy i zarazem najbardziej czytelny jest zapis literowo-cyfrowy. Litery wyróżniają sposób ułożenia, zaś cyfry wskazują pozycję arkusza. Na przykład zapis: a1, a2, a3 … a64 wskazuje pierwszy sposób ułożenia, zaś: b1, b2, b3 … b64 – drugi sposób. Poprawnie wykonana numeracja umożliwia szybkie ułożenie arkuszy według odpowiedniej kolejności.

edubraille_e_15_min_v2

edubraille_d_145_min_v2

edubraille_u_136_min_v2

Wygląd trzech przykładowych arkuszy dla liter e, d, u.
Uwaga! Obszary czarne są wypukłe.
Kopiowanie wzorów bez zezwolenia jest zabronione!

Umiejscowienie i charakterystyka elementów znajdujących się na przedniej stronie (recto) każdego arkusza:

 • Na górze arkusza, powyżej poziomej linii wypukłej znajduje się obszar podzielony na klika części. Tu można zanotować numer arkusza zgodny z ustaloną kolejnością lub inne informacje dotyczące znaku. Uwaga! Zalecamy używanie ołówka z miękkim grafitem, aby w razie pomyłki istniała możliwość dokładnego usunięcia błędnego opisu bez uszkodzenia powierzchni arkusza.
 • Na środku arkusza znajduje się grafika wypukła w postaci prostokąta utworzonego z linii wypukłej, która symbolizuje znak normalny, o rozmiarze dużym (około cztery razy większym od standardowego).
 • Na dole arkusza znajduje się grafika wypukła prezentująca sposób wykorzystania klawiszy w klawiaturze brajlowskiej (GÓRNE KLAWISZE) podczas wprowadzania znaku, którego dotyczy arkusz. Grafika składa się z siedmiu wypukłych kwadratów, które symbolizują klawisze w klawiaturze brajlowskiej. Środkowy kwadrat jest odpowiednikiem klawisza odstępu, zaś pozostałe kwadraty są odpowiednikami klawiszy punktów. Poszczególne kwadraty mogą być wypełnione albo puste. Kwadraty wypełnione wskazują klawisze, których nie wolno dotykać podczas wprowadzania znaku. Kwadraty puste wskazują klawisze, które użytkownik musi wcisnąć, aby wprowadzić znak. Zauważ, że jeden klawisz klawiatury brajlowskiej wprowadza tylko jeden element znaku, czyli punkt. Nad każdym pustym kwadratem umieszczono cyfrę w zapisie czarnodrukowym, która wskazuje numer punktu. Aby prawidłowo wprowadzić jakiś znak, trzeba wprowadzić wszystkie punkty, które do niego należą.

Zestaw arkuszy „ZNAKI BRAJLOWSKIE – MAXI”

Zestaw arkuszy „ZNAKI BRAJLOWSKIE – MAXI” składa się z arkuszy o wymiarach 148mm x 105mm (A6) w ilości od 40szt. (standardowo) do 64 szt. Na każdym arkuszu umieszczono informacje dotyczące tylko jednego znaku. Wykorzystano przednie strony (recto) arkuszy.

W niektórych zastosowaniach ułożenie arkuszy powinno być zgodne z kolejnością ustaloną przez tyflopedagoga lub zgodne z kolejnością określoną przez producenta. Każdy sposób ułożenia arkuszy powinien posiadać specyficzny rodzaj numeracji. Najprostszy i zarazem najbardziej czytelny jest zapis literowo-cyfrowy. Litery wyróżniają sposób ułożenia, zaś cyfry wskazują pozycję arkusza. Na przykład zapis: a1, a2, a3 … a64 wskazuje pierwszy sposób ułożenia, zaś: b1, b2, b3 … b64 – drugi sposób. Poprawnie wykonana numeracja umożliwia szybkie ułożenie arkuszy według odpowiedniej kolejności.

edubraille_e_15_max_v2

edubraille_d_145_max_v2

edubraille_u_136_max_v2

Wygląd trzech przykładowych arkuszy dla liter e, d, u.
Uwaga! Obszary czarne są wypukłe.
Kopiowanie wzorów bez zezwolenia jest zabronione!

Umiejscowienie i charakterystyka elementów znajdujących się na przedniej stronie (recto) każdego arkusza:

 • Na górze arkusza, poniżej napisu EDUBRAILLE znajduje się obszar na którym można zanotować numer arkusza zgodny z ustaloną kolejnością lub inne informacje dotyczące znaku. Uwaga! Zalecamy używanie ołówka z miękkim grafitem, aby w razie pomyłki istniała możliwość dokładnego usunięcia błędnego opisu bez uszkodzenia powierzchni arkusza.
 • Po lewej stronie arkusza, na górze, znajdują się trzy sześciopunkty o rozmiarze średnim (półtora raza większym od standardowego).
 • Po prawej stronie arkusza, na górze, znajdują się dwa sześciopunkty, o rozmiarze średnim (półtora raza większym od standardowego). Znak, którego dotyczy arkusz, umieszczono pomiędzy sześciopunktami.
 • Na środku arkusza, znajdują się cztery wiersze w których umieszczono znaki wypukłe, normalne, o rozmiarze standardowym. Odstęp między wierszami (interlinia) jest zgodny z układem typograficznym pisma brajlowskiego. W pierwszym wierszu pomiędzy sześciopunktami znajdują się odstępy. Znak, którego dotyczy arkusz został umieszczony w jednym z pozostałych trzech wierszy zamiast sześciopunktu.
 • Na dole arkusza znajduje się grafika wypukła prezentująca sposób wykorzystania klawiszy w klawiaturze brajlowskiej (GÓRNE KLAWISZE) podczas wprowadzania znaku, którego dotyczy arkusz. Grafika składa się z siedmiu wypukłych kwadratów, które symbolizują klawisze w klawiaturze brajlowskiej. Środkowy kwadrat jest odpowiednikiem klawisza odstępu, zaś pozostałe kwadraty są odpowiednikami klawiszy punktów. Poszczególne kwadraty mogą być wypełnione albo puste. Kwadraty wypełnione wskazują klawisze, których nie wolno dotykać podczas wprowadzania znaku. Kwadraty puste wskazują klawisze, które użytkownik musi wcisnąć, aby wprowadzić znak. Zauważ, że jeden klawisz klawiatury brajlowskiej wprowadza tylko jeden element znaku, czyli punkt. Nad każdym pustym kwadratem umieszczono cyfrę w zapisie czarnodrukowym, która wskazuje numer punktu. Aby prawidłowo wprowadzić jakiś znak, trzeba wprowadzić wszystkie punkty, które do niego należą.

Zestaw arkuszy „SYMBOLE, SKRÓTY I WYRAZY”

Zestaw arkuszy „SYMBOLE, SKRÓTY I WYRAZY” składa się z kilku rozdziałów. Arkusze mają wymiar 210mm x 148mm (A5). W rozdziałach umieszczono tylko takie znaki lub grupy znaków, dla których w urządzeniu przygotowano prezentacje. Wykorzystano przednie strony (recto) arkuszy. Pełne nazwy rozdziałów w zapisie brajlowskim znajdują się na początku każdego rozdziału. Skrócone nazwy rozdziałów znajdują się na górze arkusza – po lewej stronie w zapisie czarnodrukowym, a po prawej w zapisie brajlowskim. Każdy rozdział ma własną numerację arkuszy. Numer w zapisie brajlowskim został umieszczony na dole arkusza, po jego prawej stronie.
Tylko dwa rozdziały zostały dodatkowo oznaczone sznurkiem. Następnych rozdziałów nie oznaczono, ponieważ aby z nich korzystać, uczeń powinien umieć samodzielnie odczytać ich nazwy.
Na wszystkich arkuszach znaki mają rozmiar standardowy. Ułożone są według kolejności podanej w dokumentach źródłowych lub według kolejności określonej przez producenta. Jeżeli na arkuszu zastosowano kolumnowy układ tekstu, to pierwsza kolumna tekstu znajduje się po lewej stronie arkusza, zaś pierwszy wiersz znajduje się na górze kolumny.

edubraille_jzeb_1

edubraille_jzeb_2

Wygląd arkuszy rozdziału „JEDNOZNAKOWE ELEMENTY BRAJLA” (w skrócie: JZEB).
Uwaga! Obszary czarne są wypukłe.
Kopiowanie wzorów bez zezwolenia jest zabronione!

Charakterystyka zawartości zestawu arkuszy „SYMBOLE, SKRÓTY I WYRAZY”:

 • Rozdział „JEDNOZNAKOWE ELEMENTY BRAJLA” (w skrócie: JZEB). Został oznaczony sznurkiem z jednym węzłem. W tym rozdziale zaprezentowano 64 znaki brajlowskie. Znaki zostały ułożone według kolejności określonej przez producenta. Na pierwszym arkuszu zastosowano kolumnowy układ tekstu. Na drugim arkuszu zastosowano dwa rodzaje wierszowego układu tekstu. W pierwszym układzie każdy znak jest otoczony sześciopunktami. Drugi układ, to dwa ostatnie wiersze, w których znaki brajlowskie są umieszczone obok siebie.
 • Rozdział „WIELOZNAKOWE ELEMENTY BRAJLA” (w skrócie: WZEB). Został oznaczony sznurkiem z dwoma węzłami. Zastosowano tu wierszowy układ tekstu. W tym rozdziale znajdują się jedno i wieloznakowe elementy pisma Braille’a (różne symbole, dwuznaki, cyfry arabskie, liczby główne, liczby porządkowe, małe litery łacińskie, duże litery łacińskie, cyfry rzymskie, liczby rzymskie). Dla ułatwienia odczytu wstawiono dodatkowe wiersze sześciopunktów.
 • Rozdział „ZNAKI I SYMBOLE MATEMATYCZNE” (w skrócie: ZSM). Zastosowano tu wierszowy układ tekstu. Uwaga! Obok niektórych symboli matematycznych umieszczono znak odstępu. Jeżeli znak odstępu znajduje się na początku symbolu, to przed nim wstawiono dwa sześciopunkty. Jeżeli znak odstępu znajduje się na końcu symbolu, to dwa sześciopunkty wstawiono za nim. W tym rozdziale znajdują się wybrane elementy brajlowskiej notacji matematycznej: znaki druku wyróżnionego, małe litery greckie, duże litery greckie, znaki działań arytmetycznych, znaki relacji arytmetycznych (porównania), nawiasy matematyczne i moduł, znaki przestankowe, oznaczenia zbiorów i zbiorów liczbowych, znaki relacji i działań na zbiorach, znaki nawiasujące, znaczki górne i dolne, wskaźniki lewostronne i haczyk, symbole geometryczne i wektory, trygonometria, logika matematyczna oraz różne inne symbole.
 • Rozdział „ZNAKI I SYMBOLE FIZYCZNE I CHEMICZNE” (w skrócie: ZSFC).  Zastosowano tu wierszowy układ tekstu. W tym rozdziale znajdują się wybrane elementy brajlowskiej notacji fizycznej i chemicznej: jednostki podstawowe i uzupełniające, jednostki wielkości mechanicznych, jednostki wielkości elektrycznych, magnetycznych i optycznych, przedrostki jednostek fizycznych, inne jednostki miary, różne symbole słowne, wybrane jednostki krotne (wielokrotności i podwielokrotności różnych jednostek), wybrane pierwiastki i cząsteczki chemiczne.
 • Rozdział „SYMBOLE SKRÓTÓW BRAJLOWSKICH PIERWSZEGO STOPNIA” (w skrócie: SKRÓTY). Zastosowano tu kolumnowy układ tekstu. Rozdział składa się z dwóch części. W pierwszej części: „KOLEJNOŚĆ ZNAKÓW BRAJLOWSKICH” znajdują się sześćdziesiąt trzy znaki brajlowskie, które zostały ułożone według kolejności podanej w dokumentach źródłowych. W drugiej części: „SYMBOLE SKRÓTÓW BRAJLOWSKICH PIERWSZEGO STOPNIA” znajdują się symbole polskich, ortograficznych skrótów brajlowskich pierwszego stopnia. Symbole skrótów zostały ułożone zgodnie z kolejnością znaków umieszczonych w części: „KOLEJNOŚĆ ZNAKÓW BRAJLOWSKICH”.
 • Rozdział „WYRAZY”. Zastosowano tu wierszowy układ tekstu. Rozdział składa się z trzech części. W pierwszej części: „LITERY I ZNAKI BRAJLOWSKIE” znajdują się wyrazy treningowe. W każdej grupie tych wyrazów wykorzystano litery z poprzednich grup lub litery bieżące. Pozostałe litery i znaki zostały ułożone zgodnie z kolejnością podaną w rozdziale: „JEDNOZNAKOWE ELEMENTY BRAJLA” (kolejność producenta). W drugiej części: „TRUDNE WYRAZY” znajdują się wyrazy, w których specyficzne ułożenie znaków brajlowskich może sprawiać dodatkowe trudności przy odczytywaniu i zapisywaniu. W trzeciej części: „WYRAZY PRZYKŁADOWE” znajdują się wyrazy prezentowane razem z literami łacińskimi i dwuznakami.

Arkusze „LINIE i „FIGURY

Arkusze „LINIE” i „FIGURY mają wymiary 210mm x 148mm (A5). Na arkuszach  umieszczono grafiki wypukłe linii i figur geometrycznych. Wykorzystano przednie strony (recto) arkuszy.

edubraille_linie

edubraille_figury

Wygląd arkuszy „LINIE” i „FIGURY”
Uwaga! Obszary czarne są wypukłe.
Kopiowanie wzorów bez zezwolenia jest zabronione!

Umiejscowienie i charakterystyka grafik wypukłych znajdujących się na przedniej stronie (recto) arkusza „LINIE”:

 • Na górze arkusza, po środku znajduje się napis „EDUBRAILLE – LINIE”.
 • Pod napisem znajdują się dwie poziome linie: ciągła i przerywana.
 • Po lewej stronie arkusza, znajdują się dwie pionowe linie: ciągła i przerywana.
 • Po lewej i prawej stronie arkusza znajdują się symetryczne linie spiralne i dwie linie skośne: ciągła i przerywana.
 • Na dole arkusza znajduje się linia krzywa o kształcie symetrycznym.

Umiejscowienie i charakterystyka grafik wypukłych znajdujących się na przedniej stronie (recto) arkusza „FIGURY”:

 • Na górze arkusza, po środku znajduje się napis „EDUBRAILLE – FIGURY”.
 • Pod napisem znajduje się trójkąt prostokąty o jednakowych przyprostokątnych, po lewej trójkąt równoboczny, a po prawej trójkąt prostokąty o różnych przyprostokątnych.
 • W lewym dolnym rogu arkusza znajduje się kwadrat. Obok kwadratu znajdują się trzy prostokąty.
 • W prawym dolnym rogu arkusza znajduje się okrąg.  Obok okręgu znajdują się trzy elipsy.

Jak zdobyć EDUBRAILLE ?

Urządzenie elektroniczne EDUBRAILLE i akcesoria są wykonywane na zamówienie dla konkretnego użytkownika.
Cena urządzenia elektronicznego EDUBRAILLE i akcesoriów jest uzależniona od zakresu i terminu dostawy.
Prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia szczegółów.
Używany zestaw EDUBRAILLE można nabyć za pośrednictwem popularnych serwisów ogłoszeniowych, np. OLXGratka, malito.plLento, SprzedajemyGumtree, Okeno  itp. W polu tekstowym wyszukiwania danego serwisu należy wpisać wyraz edubraille i kliknąć w ikonę wyszukiwania (symbol lupy lub napis „SZUKAJ”). Wyszukiwanie najwygodniej przeprowadzimy przy pomocy przeglądarki na komputer stacjonarny lub laptop.
Przy zakupie zestawu EDUBRAILLE z drugiej ręki należy przede wszystkim sprawdzić stan techniczny arkuszy papierowych.
Pomimo prawidłowego użytkowania arkuszy czasem w znakach brajlowskich brakuje niektórych punktów wypukłych.
Zdarza się tak wtedy, kiedy osoba ucząca się zamiast dotykać punkt opuszką palca, skrobie go paznokciem co doprowadza do jego oderwania się od powierzchni papieru puchnącego.
Przed rozpoczęciem nauki wszystkie arkusze muszą być zweryfikowane.
Chętnie udzielimy pomocy w rewitalizacji używanego zestawu EDUBRAILLE.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakupu używanego zestawu EDUBRAILLE służymy Państwu bezpłatnym doradztwem.

Reklama